ЛиИцИ ТП кабл

  • ЛиИцИ ТП вишепарни екранизовани контролни кабл

    ЛиИцИ ТП вишепарни екранизовани контролни кабл

    За сигнални и контролни кабл у електроници рачунарских система, електронској управљачкој опреми, канцеларијским машинама или процесним управљачким јединицама, који захтевају заштиту од електромагнетних сметњи (ЕМИ) и електромагнетног зрачења (ЕМР).